Praktijkcentrum Het Gemeentehuis
Isabelle Van den Bergh – Bakker, Systemisch begeleider


Inmiddels heb ik meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Ik heb deze ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening, (specialistische) GGZ en het welzijnswerk waar ik met veel plezier mensen alleen of in groepsverband heb begeleid. Ik ben trainer, organisator en systemisch begeleider. Mijn expertise zit in nlp, groepswerk, teambuilding en het opzetten van sociale projecten. Ik weet in iedere vorm maatwerk te leveren door mijn kennis en ervaring te combineren aan mijn creativiteit waardoor ik een sfeer weet neer te zetten waarin jij je gehoord en gezien voelt. Hierdoor is er ruimte om te leren en tot nieuwe inzichten te komen. Heel graag ga ik samen met jou, jouw zoon of dochter of gezin op zoek naar hoe wij de belemmeringen die worden ervaren, kunnen wegnemen middels een opstelling.


Wat is systemische begeleiding?
Bij systemische begeleiding wordt gebruikt gemaakt van opstellen. Bij een opstelling worden onbewuste processen en patronen zichtbaar gemaakt door samen focus aan te brengen op datgene dat er speelt. Deze opstellingen kunnen individueel, met een gezin, team of in een groep plaatsvinden. Bij een groepsopstelling is er een vraagsteller en zijn de rest van de deelnemers representanten. Bij een individuele opstelling wordt gewerkt met grondankers. Doordat er in een opstelling veel inzicht wordt verkregen in hoe iedereen zich in een systeem naar elkaar verhoudt, kan verandering plaatsvinden. Maar niet alleen nieuw inzicht draagt bij aan verandering. Tijdens de opstelling wordt ook gewerkt aan hoe een situatie had ‘moeten’ zijn. Deze parallelle werkelijkheid werkt helend en patroon doorbreken. Iedere opstelling is anders en wordt op maat begeleid.


Welke vragen kunnen gesteld worden?

Vragen kunnen gesteld worden over: ziekte, opvoeding, levensvragen, lot, keuzes, werk, relatie, gezin, familie, verslaving, lichamelijke klachten, zinnen of woorden die in je op blijven komen of “ik zit niet lekker in mijn vel”.


Voor meer informatie over mij, systemisch werken of opstellen, kijk even op de
website: www.marisolenisabelle.nl of neem contact met mij op via
email: isabelle@marisolenisabelle.nl
Telefoonnummer: 06 - 44370628