Praktijkcentrum Het Gemeentehuis
Biofysische Geneeskunde en Bio-Informatie Therapie

Wat is Biofysische geneeskunde?

Biofysische geneeskunde gaat er van uit, dat leven een dynamisch proces is. Het menselijk lichaam is onder normale omstandigheden in staat, om de balans van alle levensprocessen te bewaren. Het leven kent een groot aantal ritmische processen. Enkele voorbeelden: dag en nacht, de seizoenen (zomer, herfst, winter, lente), waken en slapen, de hartslag, enzovoorts. Er zijn veel factoren, die hierop – en dus op de mens – invloed uitoefenen. Dit zijn zowel stoffelijke (b.v. voeding) als psychische factoren.

Raakt de balans verstoord, dan kan dit zich uiten in allerlei klachten. Eerst vage klachten (je ‘niet lekker voelen’), en daarna meer concrete klachten, bijvoorbeeld: hoofdpijn, slecht slapen, geen eetlust, pijn in gewrichten en functiebeperking, diarree, minder energie, prikkelbaarheid, enzovoorts. Ook steeds terugkerende aandoeningen, zoals verkoudheden, kunnen duiden op een verstoorde balans.

Een gezond persoon, die ook in staat is te luisteren naar de signalen van zijn/haar lichaam, kan maatregelen nemen om een verstoorde balans te herstellen. Maatregelen, die genomen kunnen worden om de balans te herstellen kunnen zijn: het eten van gezonde voeding, voldoende slapen, matiging van alcoholgebruik, innemen van extra vitamines en mineralen.

Als klachten steeds terugkeren, langere tijd (tenminste 3 maanden) aanhouden en/of langzaam in ernst toenemen, dan is de balans zodanig verstoord, dat iemand deze niet meer zelf kan herstellen. In de Biofysische Geneeskunde wordt de oorzaak gezocht van de verstoorde balans. Deze oorzaak wordt aangepakt, en hierdoor kan de natuurlijke balans vaak worden hersteld. Een voorbeeld: Hoofdpijn is een vervelende kwaal, die uw functioneren ernstig kan belemmeren. Eén van de oorzaken kan zijn, dat u piekert over een probleem, maar daar nog geen oplossing voor hebt kunnen vinden. Een andere oorzaak kan zijn, dat uw lever is overbelast door verkeerde voeding. Misschien bent u wel allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen. Het is aan u een keuze te maken wat te doen bij hoofdpijn: een aspirientje nemen om de pijn te onderdrukken of de oorzaak aanpakken en weghalen. In dat laatste geval kan ik u helpen om van uw klachten af te komen

Met welke klachten kunt u bij mij terecht?

U kunt in principe met iedere klacht bij mij terecht. Acute aandoeningen gaan meestal vanzelf over, als u zich maar de tijd gunt om ‘uit te zieken’. U weet dan ook meestal, waardoor u de klachten heeft gekregen. Bij chronische klachten, dit zijn klachten die langer dan 6 maanden aanhouden en/of regelmatig terugkeren en langzaam verergeren, kan ik u helpen de oorzaak te vinden en deze te elimineren (weg te halen). Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewrichtsklachten (“slijtage”), spastische darm, huiduitslag (eczeem). Maar ook bij plotselinge veranderingen in uw gezondheid of de gezondheid van uw kind. Dit kan soms optreden na vaccinatie.

De arts

Ruud Boukema, arts, is geregistreerd lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG, zie ook www.avig.nl).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op mijn website: www.praktijktruecolors.nl

Per mail kunt u al uw vragen stellen:info@praktijktruecolors.nl.

U kunt mij telefonisch bereiken voor informatie en/of het maken van een afspraak op: 06-44 692 467.

Links
Informatie over integrale of holistische vormen van geneeskunde kunt u o.a. vinden op: www.avig.nl, www.naav.nl, www.nvbt.nl.
Stof tot nadenken over vaccinaties kunt u o.a. vinden op: www.nvkp.nl en www.vaccinvrij.nl

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een consult, vaak vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.